พจนานุกรมศัพท์และประโยคพื้นฐาน ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย =

Japanese-English dictionary /

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล

Main Author: สมชาย ชัยธนะตระกูล
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : Vision Press, 2546
Subjects: ภาษาญี่ปุ่น -- พจนานุกรม -- อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ญี่ปุ่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: PE1625 ส239พ 2546
Copy 3
Available
Copy 2
Available