รายงานการวิจัยการศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชในเครื่องยนต์ดีเซล =

The Study of Efects from Using Blended Diesel Oil with Vegetable Oil In Diesel Engines /

โดย คณะนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

No Cover Image
Other Authors: คณะนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: เครื่องยนต์ดีเซล -- ระบบเชื้อเพลิง -- การทดสอบ
น้ำมันดีเซล
น้ำมันพืช
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!