การประเมินผล :

ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

วนิดา วิระกุล และคณะผู้วิจัย

No Cover Image
Main Author: วนิดา วิระกุล
Other Authors: ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2547
Subjects: สุขภาพ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- วิจัย
การพึ่งตนเอง -- วิจัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA541.T5 ว171ก 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available