รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

The Evaluation on "One Tambon One Product" in Northeastern Region /

โดย บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

No Cover Image
Other Authors: บริษัท ชูโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546
Subjects: การจัดการผลิตภัณฑ์ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย
การพัฒนาชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ร451 2546
Copy 1
Available