ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

ทรงจิต พูลลาภ และคณะ

Main Author: ทรงจิต พูลลาภ
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้ง, 2540
Subjects: ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
วัฒนธรรมไทย -- วิจัย
เกษตรกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
หัตถกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.58.N65 ท131ภ
Copy 1
Available

Social, Research

Call Number: HN700.58.N65 ท131ภ
Copy 2
Available

Education, Stack

Call Number: 390.095934 ท131ภ
Copy 1
Available