การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การวัดและเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กรมวิชาการ

No Cover Image
Other Authors: ประสาท สอ้านวงศ์, จิราภรณ์ ศิริทวี, มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ, โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540
Subjects: คณิตศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอน
การศึกษาขั้นมัธยม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD414
Copy 2
Available