การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

No Cover Image
Other Authors: ประสาท สอ้านวงศ์, จิราภรณ์ ศิริทวี, สมบูรณ์ สรรพอุดม, กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ, โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยากร) จังหวัดเพชรบุรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540
Subjects: คณิตศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอน
การศึกษาขั้นประถม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD417
Copy 2
Available