มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค
Other Authors: กรมควบคุมโรค
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กรม, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Disease -- prevention -- & -- control -- standards -- CD-ROM
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: CD-Med ส639ม 2547
Copy 1
Non-circulation
Copy 4
Available
Copy 2
Non-circulation
Copy 3
Available