ความเข้มแข็งประเทศไทย (ไม่) หารสอง /

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ ; ลัดดาวรรณ นววงศ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ

Main Author: บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
Other Authors: ลัดดาวรรณ นววงศ์วิวัฒน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2547
Subjects: ไทย –– การเมืองและการปกครอง
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55 บ395ค 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available