การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา เรื่อง การวาดภาพระบายสี

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

No Cover Image
Other Authors: ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์, ชนาภา หมื่นวงศ์, กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ, โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง จังหวัดอ่างทอง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540
Subjects: ศิลปะ –– การศึกษาและการสอน
กิจกรรมเรียนการสอน
การสอน
การศึกษาขั้นประถม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD422
Copy 2
Available