สรุปการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 19-21 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค
Other Authors: กรมควบคุมโรค, สำนักระบาดวิทยา
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กรม, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Epidemiology -- Thailand -- congresses -- CD-ROM
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: CD-Med ส639ส 2547
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Non-circulation