อาเซียนแห่งอนาคต: ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ร่วมมือพร้อมแข่งขัน =

ASEAN and Beyond: Competitiveness through Strategic Cooperation /

โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

No Cover Image
Other Authors: การสัมมนาทางวิชาการประกอบวีดีทัศน์ในวาระครบรอบ 35 ปี อาเซียน :, กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : Bangijark Print (Thailand), 2545
Subjects: กลุ่มประเทศอาเซียน การประชุม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การประชุม
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS520.3 ก525อ 2545
Copy 1
Available
Copy 2
Available