โรงเรียนบ้านสันกำแพง แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา

โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

No Cover Image
Other Authors: ประพจน์ ภู่ทองคำ, เพชร วงศ์แพ่ง, ยุพดี กงทอง, วราภรณ์ ไชยอินทร์, มาลีรัตน์ จันต๊ะนาเขต, โสภาพรรณ ชื่นทองคำ, จิรภรณ์ เหลี่ยมวิรัช, พวงทรัพย์ สุวรรณภักดี, ไพโรจน์ สุวรรณภักดี, สุมัธยา เพ็ชรวงศ์, อภิชญา อังคะวิภาต, ธนชัย เลิศปรีชาพงศ์, อารีย์ กลิ่นลำดวน, ปรีชา จันทรชัย, ศิริพร แสงหิรัญ, สมชาย เลิศพรสุขสวัสดิ์, ชัยชัย ห่วงวัฒนา, กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Format: VIDEODISK
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2547
Subjects: โรงเรียนบ้านสันกำแพง
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
การศึกษากับเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การสอนด้วยสื่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD449
Copy 2
Available