รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์การจัดสวัสดิการสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยโรคเอดส์ /

ผู้วิจัย พจนา นพรัตน์ ; หัวหน้างโครงการ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, นักวิจัยหลัก อภิญญา เวชยชัย, กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

No Cover Image
Main Author: ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
Other Authors: พจนา นพรัตน์, อภิญญา เวชยชัย, กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, สำนักงานกองทุนสนับสุนการวิจัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: คนจน –– ไทย –– วิจัย
สังคมสงเคราะห์ –– ไทย –– วิจัย
ปัญหาสังคม –– ไทย –– วิจัย
คนจน –– การสงเคราะห์ –– วิจัย
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การสงเคราะห์ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HV400.55 ณ212ร 2546
Copy 1
Available