แม่ครูของแผ่นดิน :

ขัตติยวิถีราชินีไทย เทิดไท้ 6 รอบนักษัตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ /

สำนักงานคณะกรรมการการอุดดมศึกษา

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมาการการอุดมศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2547
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475-
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS578.32.ส731 ม862 2547
Copy 1
Available