รายงานการวิจัยชนบทศึกษา : การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผสานแนวพุทธ /

พรทิพย์ โภไคยอุดม

Main Author: พรทิพย์ โภไคยอุดม
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: ชนบทศึกษา -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา) -- ไทย -- วิจัย
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- วิจัย
สังคมวิทยาชนบท -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา) -- ไทย -- วิจัย
พุทธศาสนากับสังคม -- ไทย -- (ภาคเหนือ) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HT411 พ239ร 2546
Copy 1
Available