การประเมินนโยบายปรับโครงสร้างการเกษตรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานฉบับสมบูรณ์ /

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเกษตรศาสตร์. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541
Subjects: เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- ไทย -- (ภาคตะวันออเฉียงเหนือ) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S494.5.S86 ก491 2541
Copy 1
Available