รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผักสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ /

วิชัย โฆสิตรัตน

No Cover Image
Main Author: วิชัย โฆสิตรัตน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: เกษตรอินทรีย์ –– วิจัย
ผัก –– การผลิต –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 319 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 319.