การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในบริบทของสำนักบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :

การบริหารจัดการสารสนเทศทางวิชาการและท้องถิ่นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต /

ปัญญา สุขแสน, สมพิศ สุขแสน, พิสุทธิ์ ศรีจันทร์

No Cover Image
Main Author: ปัญญา สุขแสน
Other Authors: สมพิศ สุขแสน, พิสุทธิ์ ศรีจันทร์, สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: อุตรดิตถ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Subjects: ห้องสมุดอัตโนมัติ -- ไทย -- (ภาคเหนือตอนล่าง) -- อุตรดิตถ์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ห้องสมุดดิจิตอล -- ไทย -- (ภาคเหนือตอนล่าง) -- อุตรดิตถ์ -- วิจัย
ห้องสมุด -- การบริหาร -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z678.9.A4T5 ป524ก 2547
Copy 1
Available