การทำงานชุมชนและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนแถบชายแดนในประเทศไทย อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

No Cover Image
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544
Subjects: เด็ก -- ไทย -- เชียงใหม่ -- การสงเคราะห์
เยาวชน -- ไทย -- เชียงใหม่ -- การสงเคราะห์
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- เชียงใหม่ -- การมีส่วนร่วมของชุมชน -- วิจัย
การมีส่วนร่วมทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 40 หน้า