การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาเป็นทางราชการ ระหว่างวันที่ 6-29 มิถุนายน พ.ศ. 2510.

No Cover Image
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
แคนาดา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ก528 2537
Copy 1
Available