สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพ ครบ 200 ปี

คณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี

No Cover Image
Other Authors: คณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], 2540
Subjects: จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ –– พระราชกรณียกิจ
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ –– รัชกาลที่ 4.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD477
Copy 2
Available