รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารการประเมินผลการดำเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารจัการลุ่มน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา /

โดย คณะเกษตร์ศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2545
Subjects: องค์กรชุมชน –– ไทย –– การประเมิน
การมีส่วนร่วมทางสังคม –– ไทย
การจัดการลุ่มน้ำ –– ไทย –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการน้ำ –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาชุมชน –– ไทย
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
แม่น้ำเจ้าพระยา –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC28.5.T5 ร451 2545
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available