รายงานการวิจัยของสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม การปฏิบัติงานของอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช) : ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

Other Authors: สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2547
Subjects: การระงับข้อพิพาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Call Number: KPT1447 ร451 2547
Copy 1
Available