รายงานโครงการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารตามนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครนายก : การใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลไม้เชื่อมแห้ง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก /

ปาริฉัตร หงสประภาส

No Cover Image
Main Author: ปาริฉัตร หงสประภาส
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: อาหาร การเก็บรักษา วิจัย
ผลไม้ การเก็บรักษา วิจัย
ผลิตภัณฑ์อาหาร นครนายก วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TX601 ป553ร 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available