รายงานการศึกษาเชิงลึกกระบวนการการใช้แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ /

โดย อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: การติดเชื้อเอชไอวี –– การรักษา –– วิจัย
โรคเอดส์ –– การรักษา –– วิจัย
การแพทย์ทางเลือก –– วิจัย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การรักษา –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: R733 ร451 2547
Copy 1
Available