พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /

พรสรรค์ วัฒนากูร, นฤมิตร สอดศุข, ขนิษฐา บุนปาน, บรรณาธิการ

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2369-2453 –– พระราชกรณียกิจ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2369-2453 –– การเยือนต่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS582 พ373 2546
Copy 1
Available