รายงานการวิจัยการศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 4 /

สุจินต์ นิ่มอนงค์, ชัญชณา ดอนทอง, วรุณวดี โพธิ์ศรีนาค

No Cover Image
Main Author: สุจินต์ นิ่มอนงค์
Other Authors: ชัญชณา ดอนทอง, วรุณวดี โพธิ์ศรีนาค
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2543
Subjects: การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ไทย -- วิจัย
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LC1035 ส755ร 2547
Copy 1
Available