360 องศาในจีน /

พิชัย วาศนาส่ง...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: พิชัย วาศนาส่ง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547
Subjects: จีน –– ภาวะเศรษฐกิจ
จีน –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS721 ส646 2547
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available