การวิจัยเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเป็นผู้นำเชิงเศรษฐกิจของสตรีชนบท :

กรณีการมีส่วนร่วมกิจกรรมอาชีพเสริมในจังหวัดกาญจนบุรี =

อมรา สุนทรธาดา, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

Main Author: อมรา สุนทรธาดา
Other Authors: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการกาญจนบุรี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
Subjects: ภาวะผู้นำของสตรี -- ไทย -- กาญจนบุรี -- วิจัย
สตรีกับการพัฒนา -- ไทย -- กาญจนบุรี -- วิจัย
สตรีชนบท -- ไทย -- กาญจนบุรี -- วิจัย
อาชีพ -- ไทย -- กาญจนบุรี -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ1240.5.T5 อ293ก 2547
Copy 1
Available