การวิจัยเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเป็นผู้นำเชิงเศรษฐกิจของสตรีชนบท :

กรณีการมีส่วนร่วมกิจกรรมอาชีพเสริมในจังหวัดกาญจนบุรี =

อมรา สุนทรธาดา, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

Main Author: อมรา สุนทรธาดา
Other Authors: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการกาญจนบุรี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
Subjects: ภาวะผู้นำของสตรี –– ไทย –– กาญจนบุรี –– วิจัย
สตรีกับการพัฒนา –– ไทย –– กาญจนบุรี –– วิจัย
สตรีชนบท –– ไทย –– กาญจนบุรี –– วิจัย
อาชีพ –– ไทย –– กาญจนบุรี –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!