เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 =

Microeconomics 1 /

อภินันท์ จันตะนี

Main Author: อภินันท์ จันตะนี
Other Authors: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 2530
Subjects: เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HB181.T5 อ257ศ
Copy 1
Available