ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย

Thailand-Australia free trade agreement.

No Cover Image
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2547
Subjects: การค้าเสรีและการคุ้มครอง ไทย
เขตการค้าเสรี ไทย
เขตการค้าเสรี ออสเตรเลีย
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
สินค้า ภาษี การหักลดหย่อน
ไทย การค้ากับต่างประเทศ ออสเตรเลีย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM1344
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available

Law, Audio Visual

Call Number: CD-LAW0040
Copy 5
Available