โครงการจัดทำแนวทางและมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

No Cover Image
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: นโยบายสิ่งแวดล้อม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!