เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง"เทคนิคการออกแบบการฝึกอบรม" /

อภินันท์ เวทยนุกูล

No Cover Image
Main Author: อภินันท์ เวทยนุกูล
Other Authors: สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543
Subjects: การฝึกอบรม
การจัดฝึกอบรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5549.5.T7 อ257อ 2543
Copy 1
Available