สารคดีเทิดพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระปิยมหาราช

คณะกรรมการโครงการเทิดพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระปิยมหาราช

No Cover Image
Other Authors: อำรุง เกาไสยนันท์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], 2540
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2369-2453 –– ประวัติ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2369-2453 –– พระราชกรณียกิจ
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD478
Volume v.1 Copy 3
Available
Volume v.2 Copy 4
Available