การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต :

กรณีศึกษาพิธีกรรมการบวชของชุมชนบ้านแขก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /

พระเอกชัย ไชยดา

No Cover Image
Main Author: พระเอกชัย ไชยดา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
Subjects: พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย -- พิษณุโลก
การบวช -- วิจัย
พิษณุโลก -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บทที่7
บทที่8
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บทที่7
บทที่8
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS589.Ph51 พ419ก 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available