ปฏิบัติการยึดผืนนา :

รายงานฉบับสมบูรณ์ว่าด้วยการยึดที่ทำกิน ที่ดิน และทรัพย์สินของประชาชนในเขตมอญโดยกองทัพรัฐบาลพม่า (2541-2545) /

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนแห่งแผ่นดินมอญ (ประเทศพม่า)

No Cover Image
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธสิทธิมนุษยชนมอญ, 2547
Subjects: การเวนคืนที่ดิน -- พม่า
ที่ดิน -- พม่า
อาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD1256.B93 ป134 2547
Copy 1
Available