ความเป็นหญิงชายและมิติทางเพศ :

สุขภาพการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง /

สุรีย์พร กฤษเจริญ.

Main Author: สุรีย์พร กฤษเจริญ.
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Gender -- Identity
Reproductive -- Medicine
Sex -- Education
Sex -- Behavior
Sexuality
Women's -- Health
สามีและภรรยา -- ความสัมพันธุ์ในครอบครัว.
สตรี -- สุขภาพและอนามัย.
สามีและภรรยา -- พฤติกรรมทางเพศ
เพศสัมพันธุ์.
ภาวะเจริญพันธุ์.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WA309.1 ส867ค 2547
Copy 16
Available
Copy 15
Available
Copy 17
Available