กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพการพยาบาล /

จินตนา ยูนิพันธุ์ และ อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

Main Author: จินตนา ยูนิพันธุ์
Other Authors: อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์๋, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Ethics, Nursing.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WY85 จ483ก 2540
Copy 3
Available

Nurse, Stack

Call Number: WY85 จ483ก 2540
Copy 2
Available