โครงการวิจัยลุ่มน้ำมูลตอนล่างแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง /

ประกอบ วิโรจนกูฎ

Main Author: ประกอบ วิโรจนกูฎ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547
Subjects: ความยากจน
การจัดการน้ำ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC79.P6 ป188ค 2547
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available