ผลของการเปลี่ยนอัตราส่วนระหว่างคะแนนเฉลี่ยสะสมกับคะแนนการสอบข้อเขียนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา /

สุธาวัลย์ มารยาท

No Cover Image
Main Author: สุธาวัลย์ มารยาท
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ -- วิจัย
สถาบันอุดมศึกษา -- การรับนักศึกษา -- วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB3060.24 ส784ผ 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available