รังสีวินิจฉัย =

Diagnostic radiology /

คณาจารย์สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, กฤษฎี ประภาสะวัต, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, อภิญญา เจริญศักดิ์

Other Authors: กฤษฎี ประภาสะวัต,, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร,, อภิญญา เจริญศักดิ์,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา. คณาจารย์สาขารังสีวินิจฉัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Diagnostic -- Imaging
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03138nam a2200445 a 4500
001 201737
003 Th-PLK-NU
008 050701s2546 th a 001 0 tha d
020 |a 9749088433 
060 4 |a WN180  |b ร319 2546 
245 0 0 |a รังสีวินิจฉัย =  |b Diagnostic radiology /  |c คณาจารย์สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, กฤษฎี ประภาสะวัต, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, อภิญญา เจริญศักดิ์ 
246 3 1 |a Diagnostic radiology. 
250 |a พิมพ์ครั้งที่ 2. 
260 |a กรุงเทพฯ :  |b ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,  |c 2546. 
300 |a ix, 703 หน้า :  |b ภาพประกอบ ;  |c 27 ซม 
500 |a ดัชนี 
504 |a บรรณานุกรมท้ายบท 
650 2 |a Diagnostic Imaging. 
700 0 |a กฤษฎี ประภาสะวัต,  |e บรรณาธิการ 
700 0 |a วลัยลักษณ์ ชัยสูตร,  |e บรรณาธิการ 
700 0 |a อภิญญา เจริญศักดิ์,  |e บรรณาธิการ 
710 2 |a มหาวิทยาลัยมหิดล.  |b คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.  |b ภาควิชารังสีวิทยา.  |b คณาจารย์สาขารังสีวินิจฉัย 
902 |a 170922 
945 |l mdtha  |a WN180  |b ร319 2546 
945 |l mdtha  |a WN180  |b ร319 2546 
945 |l mdtha  |a WN180  |b ร319 2546 
945 |l mdtha  |a WN180  |b ร319 2546 
945 |l mdtha  |a WN180  |b ร319 2546 
945 |l mdtha  |a WN180  |b ร319 2546 
945 |l mdtha  |a WN180  |b ร319 2546 
945 |l mdtha  |a WN180  |b ร319 2546 
945 |l mdtha  |a WN180  |b ร319 2546 
945 |l mdtha  |a WN180  |b ร319 2546 
945 |l hsstk  |a WN180  |b ร319 2546 
945 |l mdtha  |a WN180  |b ร319 2546 
949 |a วลุลี 
949 |a ปัทมา 
949 |a nuexport49 
991 |a BOOKS  |b 1  |c 2017-10-24 10:27:13  |d 2017-10-24 10:27:13  |e mdl  |f n  |g 2005-07-01  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v รังสีวินิจฉัย = Diagnostic radiology / คณาจารย์สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, กฤษฎี ประภาสะวัต, วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, อภิญญา เจริญศักดิ์  |y mdltha 
998 |b 0  |c 050701  |d m  |e a  |f -