ชุดตรวจวินิจฉัยโดยหลักการวิทยาภูมิคุ้มกัน :

การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูป = Immunoassay : research and development of immunodiagnostic test kit /

ธารารัชต์ ธารากุล

Main Author: ธารารัชต์ ธารากุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Immunoassay.
Immunologic Tests.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QW525.5.I3 ธ524ช 2545
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available