รายงานการวิจัยความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด :

ศึกษาเฉพาะกรณี วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี /

บุญศรี พานะจิตต์, ศรีนวล ลัภกิตโร

Main Author: บุญศรี พานะจิตต์
Other Authors: ศรีนวล ลัภกิตโร, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546
Subjects: วัดชลประทานรังสฤษฏ์ -- วิจัย
วัด -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: BQ6337.N662C4 บ572ร 2546
Copy 1
Available