รายงานการวิจัยความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด :

ศึกษาเฉพาะกรณีวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด /

สุเมธ การศรีทอง, ประชุม วิบูลย์ศิลป์, ทิวา ยานไกล

No Cover Image
Main Author: สุเมธ การศรีทอง
Other Authors: ประชุม วิบูลย์ศิลป์, ทิวา ยานไกล, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
Subjects: วัดไผ่ล้อม -- วิจัย
วัด -- ไทย -- ตราด -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: BQ6337.T72P3 ส843ร 2545
Copy 1
Available