การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนำการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่อง ความมั่นคงของประเทศ วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

วินัย ภัททิยกุล

No Cover Image
Other Authors: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่อง ความมั่นคงของประเทศ :, วินัย ภัททิยุกุล, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Format: VIDEODISK
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547
Subjects: ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ -- ไทย -- การประชุม
ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย -- การประชุม
การบริหารการเปลี่ยนแปลง -- การประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัด -- การประชุม
การบริหารรัฐกิจ -- ไทย -- การประชุม
การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD481
Copy 2
Available