การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat) เรื่อง ภาพรวมความเป็นมนุษย์ 22-26 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

No Cover Image
Other Authors: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat) เรื่อง ภาพรวมความเป็นมนุษย์ :, ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547
Subjects: การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก
มนุษย์
นิเวศวิทยามนุษย์
การบริหารการเปลี่ยนแปลง –– การประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัด –– การประชุม
การบริหารรัฐกิจ –– ไทย –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD484
Copy 2
Available