ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้รอบตัวด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานีและโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /

สวนีย์ พัชราพงศ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: สวนีย์ พัชราพงศ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– บทสนทนาและวลี
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PE1116.T6 ค181 2548
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1116.T6 ค181 2548
Copy 1
Available