การดูแลผู้ป่วยอัมพาต :

หลักการ แนวปฏิบัติ สำหรับผู้ดูแลที่บ้าน : คู่มือสำหรับประชาชน /

บรรณาธิการ, ทิพมาส ชิณวงศ์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: ทิพมาส ชิณวงศ์,, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Hemiplegia –– nursing.
Paralysis –– nursing.
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ผู้ป่วย –– การดูแล
อัมพาต –– ผู้ป่วย –– การดูแล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY160.5 ก451 2545
Copy 25
Available
Copy 26
Available
Copy 24
Available
Copy 27
Available